0.00

Agrobs - AnimaVital - Bivit - EquiFyt webshop

VISIE

VISIE

‘Laten we trachten mensen en dieren te helpen door hun de nodige kennis en energie (in de vorm van hoogwaardige kwaliteitsproducten) aan te bieden. 

Kunnen wij dat niet, laten we dan in ieder geval geen schade aan hen berokkenen.'

EquiFyt bestaat niet zomaar, maar heeft een wezenlijke bijdrage te vervullen, zowel naar het behoud en herstel van het evenwicht in de natuur, als naar haar medewerkers, klanten en hun familiale en maatschappelijke omgeving.

De ‘energie’ (producten) die EquiFyt aanbiedt moeten een weerspiegeling zijn van de waarden natuur, tijd, eenvoud, evenwicht, respect en creativiteit.

EquiFyt 1998

EQUIFYT CONCEPT

EQUIFYT CONCEPT

Laat de natuur in u (paard) herleven. We kunnen de wetten van de natuur niet veranderen, maar moeten ze ons terug eigen maken en ze respecteren.

Doel is  het optimaliseren van de fysieke en psychische gezondheid van paard en mens. Hiervoor moeten de functies van alle cellen, weefsels en organen terug in balans worden gebracht. Deze benadering beschouw ik als een basisbenadering, die complementair is met alle medische benaderingen waarvan ze vaak de efficiëntie verhoogt of neveneffecten vermindert.

Als voorlopers, pioniers op het vlak van ‘voeding’ = ’energie’ hoort daarbij een kritische, maar open geest, ontvankelijk voor feedback vanuit zowel het strikt wetenschappelijke, als uit het onderzoek en de bevindingen van de natuurlijke fenomenen die we vandaag reeds kunnen waarnemen.

1994

1994

Als hobby begonnen … . 
Gezondheidsproblemen met een renpaard (Radja Hullehoy) van één van mijn klanten, en later met mijn eigen paard (Mistral Punch) deden mijn op zoek gaan naar de primaire oorzaak van hun gezondheidsproblemen. Nadat vrij snel bleek dat een onaangepaste voeding de sleutelrol speelde in het in stand houden van hun gezondheidsproblemen, startte ik met het ontwikkelen van een aangepaste voeding voor deze paarden. 

De impact van de voeding op het fysieke en mentale functioneren van paarden wordt vandaag de dag nog steeds sterk onderschat!

GEZONDHEID: Energetische Balans <---> Fysieke Balans

GEZONDHEID: Energetische Balans <---> Fysieke Balans

Triljoenen cellen in het lichaam worden voortdurend hernieuwd en zijn rechtstreeks afhankelijk van de voeding = nutriële componenten = bouwstenen van de cellen!

  • Ziekte (onbalans) uit zich eerst in de energie (polariteit), en daarna pas in de materie, waardoor de cel-, weefsel- of orgaanfunctie zal verstoord worden!
  • Psychische uitingen van onbalans (gedrag, reacties, karakter,…) gaan meestal vooraf aan lichamelijke functiestoornissen en ziekte!

DE SLEUTEL TOT GEZONDHEID ...

DE SLEUTEL TOT GEZONDHEID ...

De gezondheid beschermen of herwinnen moet beginnen met het herstellen van de darmfunctie (de darmflora is de biologische barrière tegen ziektemakers = darmbarrière!). 

De sleutel van onze gezondheid en immuniteit ligt dus in onze darmen.

POLARITEITS- OF KLIMAATSINDEX

POLARITEITS- OF KLIMAATSINDEX

Uniek concept waarbij de voedingsformules gebaseerd zijn op de metingen volgens een eigen ontwikkelde Polariteits-index.

Voor het ontwikkelen van dit concept, maakte ik gebruik van de principes van de moderne polariteitgeneeskunde, zoals aan mij onderwezen door mijn zeer gewaardeerde leermeester dokter Mark Elsen.

DOELSTELLING

DOELSTELLING

'Het doel van EquiFyt is om op een zo natuurlijk mogelijke manier de fysische en psychische gezondheid van het paard te optimaliseren'

Onze doelstelling is niet te verkopen, maar (de nodige kennis of energie aan te bieden) onze producten te laten kopen.

Uiterlijke groei is nooit ons doel, zij is een gevolg van innerlijke zinvolle groei.

Winst is eerder een gevolg, dan een doel op zich.

TRADITIE & PASSIE, SINDS GENERATIES

Een zoektocht naar het beste wat de natuur ons te bieden heeft voor onze gezondheid 

1824-1884   Johannes Cosemans, hovenier, gepassioneerd door de geneeskracht van planten en kruiden.  

1855-1939   Rikus Cosemans volgde zijn vader op als kasteelhovenier.  Idealist, en uitermate gefascineerd door zijn vaders kennis en tuinliteratuur. Hij werd zo geconfronteerd met artikelen die handelden over de geneeskracht van sommige planten. Hij stelde een groot aantal geneeskundige kruiden- en plantenrecepten te schrift en werd een bekende ‘kruidendokter’. 

1898-1984   Elvire Cosemans zette dit werk nog jaren verder. Zij was net als haar vader van heinde en ver gekend om haar kennis over planten- en kruidengeneeskunde.

Vandaag proberen wij de waardevolle inzichten en kennis van onze groot- en overgrootouders nog steeds in de praktijk verder te zetten ten dienste van mens en dier.

Kris, Simon & Esther 2021