Algemene verkoopsvoorwaarden handelaar

Ondernemingsgegevens:

Simon & Esther Created bvba
Merknaam EquiFyt
Stationsstraat 45, 3570 Alken
info@equifyt.be
BE 0478.927.107
VN 2.114.752.626

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van EquiFyt (Simon & Esther Created), een bvba met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 45 – 3570 Alken, BTW BE 0478.927.107, hierna 'EquiFyt' genoemd biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van EquiFyt moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door EquiFyt aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit in de webshop of per kerende e-mail vermeld voor de levering effectief zal plaatsvinden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden EquiFyt niet. EquiFyt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. EquiFyt is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door EquiFyt. EquiFyt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Via onze webshop www.equifyt.be kan de klant producten aan zijn winkelmandje toevoegen tot de bestelling volledig is. De prijs exclusief transportkosten zal direct afleesbaar zijn in het besteloverzicht. Vanaf het ogenblik dat de klant via zijn persoonlijke account ingelogd is zal de mogelijke transportkost of aankoopkorting zichtbaar zijn.

In de volgende stap van de bestelling, zal de klant zijn persoonlijke gegevens, facturatiegegevens en leveringsadres moeten ingeven om tot een definitieve sluiting van het aankoopcontract te komen afhandeling (indien de klant nog niet met zijn persoonlijke account ingelogd was). De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de adres-, facturatie-, contact- en leveringsgegevens.

De klant dient vervolgens een keuze uit de betalingsmethoden te maken en vervolgens de ‘algemene voorwaarden’ te aanvaarden door dit vakje aan te vinken.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE44 7350 0562 2045

Nadat de klant voorgaande stappen bevestigd heeft zal hij per e-mail een bevestiging van zijn bestelling toegezonden krijgen.

Omdat onze betalingsvoorwaarden contant zijn en de bestellingen niet onder rembours kunnen verstuurd worden, vragen wij de klant het factuurbedrag over te maken op onze rekening met vermelding van het ordernummer. Voor leveringen op de Waddeneilanden dient de klant 40 euro extra verzendkosten bovenop onderstaand factuurbedrag over te maken op onze rekening.

Na ontvangst van de betaling of geldig betalingsbewijs zal EquiFyt een transport organiseren om de klant de goederen spoedig te laten bezorgen.

EquiFyt is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestellingen die bij ons ten laatste op zaterdag toekomen, worden indien mogelijk nog binnen de vijf eerstkomende werkdagen geleverd. EquiFyt stelt zich niet verantwoordelijk voor vertragingen welke het gevolg zijn tijdens de productie of het transport van de goederen.

In het kort onze werkwijze: zaterdagmiddag sluiten we de bestelronde voor de volgende week af – Maandag en dinsdag produceren wij vers voeder voor deze bestellingen en worden de bestellingen klaargemaakt voor transport - Woensdag vertrekken alle bestellingen op transport - Donderdag en vrijdag wordt er geleverd. Deze werkwijze herhaalt zich elke week.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door externe transportfirma’s en pakjesdiensten waar EquiFyt mee samenwerkt.

Leveringen via pakjesdiensten worden op het afleveringsadres aangeboden en kunnen bij afwezigheid in het opgegeven depot afgehaald worden. Via een track & trace systeem kan de Klant ten alle tijden de status van zijn zending opvragen, en de leveringsopties gratis wijzigen. Niet opgehaalde zendingen welke retour komen, worden gedurende 30 dagen in bewaring gehouden in ons magazijn te Ardooie, waar ze door de Klant kunnen afgehaald worden. Nadien vervalt de verkoopovereenkomst en wordt het aankoopbedrag in mindering van de verzendkosten en administratiekosten teruggestort aan de Klant.

Grotere leveringen met een vrachtwagen worden na samenspraak op het afleveringsadres aangeboden. Indien de goederen niet in ontvangst kunnen genomen worden door de Klant en deze retour komen, worden deze gedurende 30 dagen in bewaring gehouden in ons magazijn te Ardooie, waar ze door de Klant kunnen opgehaald worden. Nadien vervalt de verkoopovereenkomst en wordt het aankoopbedrag in mindering van de transportkosten en administratiekosten teruggestort aan de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 24 uur door de Klant onverwijld worden gemeld aan EquiFyt. De schade dient eveneens op de leveringsbon van de transporteur genoteerd worden!

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de EquiFyt was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van EquiFyt.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van EquiFyt te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid en de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de EquiFyt klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan EquiFyt.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant EquiFyt zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 24 uur na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van EquiFyt is bereikbaar via e-mail op info@equifyt.be of per post op het volgende adres EquiFyt, Stationsstraat 45, 3570 Alken. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover EquiFyt beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt EquiFyt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Simon & Esther Created bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Simon & Esther Created bvba, , stationsstraat 45 - 3570 Alken, info@equifyt.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Simon & Esther Created bvba, stationsstraat45 -3570 Alken, info@equifyt.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, EquiFyt heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

EquiFyt houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op EquiFyt.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door EquiFyt om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van EquiFyt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

EquiFyt heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

EquiFyt heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Simon & Esther Created bvba.